Om 3PL Nordic affärside

Vi är 3PL Nordic - Ledande inom logistik

3PL Nordics affärsidé är att erbjuda tredjepartslogistik skräddarsytt för ditt företag, och därigenom ge kunden möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi på 3PL Nordic hjälper dig att utveckla din logistik på ett kostnadseffektivt sätt då dina fasta kostnader blir rörliga samt att ditt lager blir mer flexibelt mot volym- och säsongsförändringar

Hos 3PL Nordic får du hjälp med hela logistikkedjan. Vi tillhandahåller kundanpassade och leveranssäkra distributionslösningar. Våra tjänster omfattar bl.a. lagerhållning, packning, legoservice, ordermottagning, bokföringstjänster, kundtjänst och statistik m.m. Vi förfogar över egna lager  i ändamålsenliga lokaler vare sig ni har behov av en plockhylla eller 500 pall så är vi rustade att hantera detta,

Våra kunder är företag i alla storlekar som valt att lägga ut hela eller vissa delar av sin logistik. vi har mindre kunder med ett eller två utskick om året till kunder som har dagliga leveranser

 

 

 


Vad vi kan erbjuda dig

  • Lagerhållning & Magasinering
  • Pack och Plocktjänster
  • Legoarbeten
  • Utskick
  • Bokföringstjänster
  • Kundtjänst
Våra Tjänster