Dags att hyra container?

Har ni behov av att hyra container? I dagsläget erbjuder vi möjligheten att hyra en eller flera containers i olika utföranden, anpassade för att möta olika typer av lagerbehov.

Våra rymliga förrådscontainers är placerade utomhus och kan utifrån aktuellt önskemål bland annat utrustas med varierande typer av inredningar, vara isolerade eller oisolerade, samt förses med uppvärmning. Alla våra containers är utrustade med säkra personliga lås och kan med lätthet nås av den som hyr containern under kontorstid.


Varför hyra container hos 3PL Nordic?

  • Skräddarsydda hyrcontainers efter kundens unika behov
  • Kan isoleras
  • Kan förses med olika inredningar
  • Uppvärmning kan adderas
  • Hög tillgänglighet
  • Kostnadseffektiv lösning
Kontakta oss